פיתוח מערכות מידע
במעבדה
פרויקט פיתוחי רחב בתחום הפארמצבטיקה בוצע על בסיס מערכת LabWare.

פרויקט בינה עסקית
במהלך השנה האחרונה בוצע פרוייקט של התאמת סביבת BI למערכת ERP פריוריטי

פרויקט ניתוח תחבורה
חכמה
פרויקט הקמת פלטפורמת ניתוח תחבורה חכמה המורכבת משילוב חמש טכנולוגיות

מחזור חיי פיתוח תוכנה
פרוייקט ניהול מחזור החיים שהסתיים בוצע במוסד פיננסי גדול בישראל.

ניהול איכות


Cority

מערכת מקיפה לניהול האיכות, EH&S (בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה) הכוללת ממשקים ומודולים רבים לתמיכה בתקניISO שונים כגון 9000, 9001, תקנים תעופתיים AS 9100,   GMPו-FDA ומאפשרת ניהול ועבודה לשמירה על האיכות בארגונים שונים.


   

*     *     **


יישומים עיקריים

פעולות מתקנות - Corrective Actions

זיהוי, תיעוד ופתרון בעיות ותקלות עם מחויביות ארגוניות מלאות לאורך כל השרשרת עד לסגירת הפעולה.


פעולות מונעות- Preventive Actions

זיהוי מוקדים הדורשים התערבות למניעת תקלות, כאשר ההשפעה באופן ישירעל יתרון שיווקי והתיעלות בתהליכים.

ניהול מסמכים, נהלים וגירסאות עבור מסמכי הארגון- Document Control


ניהול מבדקים ובקרה- Audit

יצירה, ביצוע ושמירת מבדקים, כולל תוכניות לבדיקות עם מעקב עדלסיום ביצוע פעולות מתקנות.


ניהול איכות הסביבה ובטיחות בעבודה- EH&S

איסוף, דיווח וניתוח אירועים הקשורים באירועים אלה ועמידה בדרישות תקן בינלאומיות.


ניתוח בעיות- Root Cause Analysis

מאפשר שיטה תקנית לניתוח בעיות ותקלות ומציאת פתרונות.


ניהול הדרכות והסמכות עובדים- Training Manager

מעקב, ניהול וביצוע הדרכות לכל העובדים בארגון כולל תוכניות הדרכה, התרעות, מעקב הסמכות וניהול פגי תוקף להסמכות


ניהול משימות- Task Management

מעקב וניהול צוותי משימה ומשוב למשימות לאורך המבנה הארגוני.


פעולות ניהול- Management Control

מאפשר שיטה יעילה לקבלת מידע עם מיקוד לאתגרים קריטיים לארגון.


מאפיינים ויתרונות נוספים למערכת

ניהול נכסים, מעקב אחר ספקים, חומרים אשר אינם עומדים בתקן (Material Non Conformance),שרשור פעולות וקישור מלא לתהליכים משניים ועוד.

התראות דואר אלקטרוני, חתימות אלקטרוניות, תזרים ומהלך עבודה, יכולת עיצוב המערכת לדרישות וקבלת מידע זמין.

המערכת תומכת בתקני: ISO, FDA ו- GMP.


מערכת ההפניות (References)

המערכת כוללת מספר מודולים משלימים המאחסנים נתונים בסיסיים אשר ניתן לקשר לכל רשומה במערכת המרכזית. לדוגמא קישור תהליך מניעה עם רשומת ספקו/או קישור פריט לתהליך איכות.


להלן המודולים

אנשי קשר- במיוחד לספקים ולקוחות

ניהול לקוחות- ניהול נתוני בסיס של זיהוי הלקוח

ניהול הרשאות וקבוצות- באמצעות המודול ניתן להגדיר הרשאות ברמות שונות

ניהול ציוד- מיקומי שרתים, לקוחות, ספקים, מחסנים וכד´

הודעות- הודעות, התראות ושליפת הודעות אישיות

פריטים- הגדרת פריטים הן מתוך קטלוג הפריטים או הגדרה של פריטים המיועדים רק למערכת האיכות

ניהול ספקים- הגדרת ספקים וניהול המידע הבסיסי הקשור להם

ניהול משימות- יצירה, דיווח ומעקב אחר משימות הן ברמת המנהל או ברמת העובד

ניהול משתמשים- בהתאם להרשאות

איכות הסביבה- מודול ייחודי לטיפול בכל הקשור לבעיות ורגולציות של איכות הסביבה

בטיחות בעבודה- ממשק של התוכנה התומך בכל דרישות החוק בנושא


יישום המערכת

תפיסת מערכת Cority בנויה על מודולים התומכים בלימוד מהיר ושימוש בכל המערכת בצורה קלה וידידותית. ניתן לאחר הדרכה שלימים ספורים להשתלט על עקרונות המערכת.


1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט