פיתוח מערכות מידע
במעבדה
פרויקט פיתוחי רחב בתחום הפארמצבטיקה בוצע על בסיס מערכת LabWare.

פרויקט בינה עסקית
במהלך השנה האחרונה בוצע פרוייקט של התאמת סביבת BI למערכת ERP פריוריטי

פרויקט ניתוח תחבורה
חכמה
פרויקט הקמת פלטפורמת ניתוח תחבורה חכמה המורכבת משילוב חמש טכנולוגיות

מחזור חיי פיתוח תוכנה
פרוייקט ניהול מחזור החיים שהסתיים בוצע במוסד פיננסי גדול בישראל.

ניהול מעבדות- Labware ELN


מערכת מחברת מעבדה אלקטרונית- LabWare ELN הוא נדבך נוסף של חברת LabWare   המאפשר תמיכה מלאה בסביבת העבודה האינטנסיבית של מעבדות בתחום מדעי החיים. LabWare ELNמבוססת על תשתית LabWare LIMSבפלטפורמה אחידה ואיטגרטיבית לתמיכה ב- LES(Laboratory Enterprise System).


המערכת מונעת על ידי תהליכי עבודה והגדרת ניסויים בצורה חופשית לתעד בצורה מלאה את תהליך הניסוי מראשיתו. ניתן לקשר וולשמור מידע תפעולי הכולל, בין היתר תוצאות ממכשירים, מצרפים מתוך SPECTRA, Chromatograms, ומבנים כימי ובמידת הצורך יכולה המערכת גם לקשור מסמכים ונתוני מחקר שונים המשפיעים על מהלך הניסוי וכן להנחות את החוקר או את טכנאי המעבדה בתהליכי ביצוע מתודיים בהתאם להגדרות מובנות.


LabWare ELN מקושרת באופן מלא ואינגרטיבי למערכת LabWare LIMS. חיבור זה מהווה יתרון משמעותי בעבודה רב גונית במעבדות המשלבות עבודה שיטתית שך בקורת איכות ומחקר ופיתוח. אינגרטיביות זו מונעת את הצורך וחוסכת עלויות מול סביבתELN   מספקים אחרים. שיתוף המידע ופעילויות במערכות מבוצעות כיחידה אחת הומוגנית.

דוגמאות לשיתוף הם בין השאר, ביקורת איכות, נהלי עבודה, הגדרת תחומים (Specifications), מסמכים, חומרים, אישורים וכדו´.


מערכת LabWare ELNבנויה על גליונות עבודה דמויות Excel וניתנות לקונפיגורציה מלאה.


מאפיין חשוב נוסף הוא היכולת של המערכת לקבל מידע ממכשירי מעבדה. מערכת LabWare ELNתומכת בחיבור מכשירים בצורה אוטומטית בתנאי שקיימת אפשרות טכנולוגית. המערכת מנקה את המידע על יד כלי Parsing ומעדכנת את הנתונים הנקיים בשדות רלבנטיים בבסיס הנתונים. מכשירים כגון טיטרטורים ניתנים לחיבור בפרוטוקןל RS232 על גבי הרשת (LAN או WAN ).

בנוסף לחיבור מכשירים אלו קיימת יכולת חיבור ישיר למכשירים כגון: Thermo Empower, Agilent OpenLa, Thermo Atlas Chromatographyועוד. פונקציות אלו מעשירית את ממשק החיבור ממכשירים פופולריים.


במעבדות אשר מחויבים לרגולציות כגון רגולציות כגון GMP, קיימת תמיכה במגוון רחב של תהליכים מובנים בשיטות תקניןת (STM). התמיכה חוסכת זמן על ידי מניעת בדיקות מחודשות (Rework) אשר לפעמים נגרמות על ידי חריגות מהתהליך ודורשות חקירות ותיעוד מוגבר. כל שלב בנוהל העבודה או תהליך תקני, כגון תקני STM מקושר למערכת על ידי עדכון פשוט דרך תת מערכת- LabWare Workflow Automation Manger.


אין צורך בפיתוח תוכנה מיוחד. המערכת מאפשרת קונפיגורציה מורחבת להגדרת השלבים השיטתיים בתהליך. בנוסף, המערכת מאפשרת ניהול גרסאות של ההמידע וסינכרון עם גרסת הנוהל או STM.


בדיקות תחומים נדרשים (Specification LIMITS) הם חלק בלתי נפרד מהתהליך המתעדכן על ידי המשתמש. בדיקות אלו יכולות להתבצע אוטומטית עם הגדרה חד פעמית אינטראקטיבי של נקודות בקרה. בקרה זו מונעת המשכיות במקרה של חריגה או חריגה יוצאת דופן.

מערכת LabWare ELN מציעה צירוף ייחודי של אוטומציה בעבודה הקשורה לניסויים ותהליכי בקרה. צירוף זה הינו הפתרון האידיאלי לניהול מעבדות בסביבת מחקר ופיתוח וביקורת איכות
*


1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט